logo - The Analyzer 3D Expert

The Analyzer 3D Expert

Analyzer 3D Expert קבלו את
DentalMaster כחלק מתוכנית

האם חלמת להראות למטופלים שלך באופן אוטומטי את אפשרויות הטיפול המותאמת למצב שלהם? עכשיו זה אפשרי!
במודל אינטראקטיבי תלת-ממד מותאם אישית למטופל שלך ובפחות מדקה, ע”י מענה על 2 שאלות בלבד.

תוכנה ייחודית המאפשרת לך להציג אוטומטית תוכנית טיפול מותאמת אישית למטופל במודלים תלת מימדיים אינטראקטיביים בתוך פחות מ -30 שניות.
האלגוריתם הייחודי של התוכנה ינתח את מצב השיניים הנוכחי של המטופל שלך ויצור באופן אוטומטי מודלים תלת-ממדיים אינטראקטיביים עם מרבית אפשרויות הטיפול המתאימות למצבו הדנטאלי של המטופל.
השימוש בתוכנה יכול משמעותית לחסוך זמן, להגדיל הסכמת מטופל ולשפר תיעוד מדיקו-ליגלי.
ניתן לסנכרן בין הגירסא השולחנית לבין גירסאת הענן. כל תוכנית שנבנת על הגירסא השולחנית יכולה להיות מוצגת בתוכנת בענן ולהיפך!

אפשרויות:

  • להציג אפשרויות טיפול זו לצד זו לשם השוואה כך שהמטופל לא רק מבין טוב יותר את האפשרויות שלו, אלא גם את ההבדל בניהם
  • ליצור רצף של תוכנית  הטיפול
  • לסובב את המודלים כדי להראות מכל הזוויות
  • להדפיס, לשלוח ולשמור כתיק מטופל
  • להשתמש בצילום פנורמי כרקע לתרשים הדנטלי
  • ליצור טיפול על גבי צילום הרנטגן לתביעות ביטוח

טיפ מספר 1

באפשרותך להציג אפשרויות טיפול שונות בדגם תלת-ממד אחד ותרשים דו-ממד
היתרון על אנימציות הוא שעליך להציג מספר אנימציות כדי להציג את כל אפשרויות הטיפול המוצגות במודל אחד.

טיפ מספר 2

הצג יחדיו עד 3 מודלים תלת-ממדיים אינטראקטיבים שונים עם אפשרויות טיפול שונות. המודלים יכולים להיות מונפשים ומוצגים מכל זווית.

טיפ מספר 3

ניתן לשנות ולהתאים כל אפשרות טיפול בקליק אחד.