Play and See what we mean about real 3D interactive animation

Previous slide
Next slide

Edentulous Assistant

Edentulous Assistant – הכלי הטוב ביותר שבאמצעותו ניתן לספק הסברים ויזואליים בנוגע לפתרונות האפשריים במצב של אובדן שיניים מלא. השוו בקלות אפשרויות טיפול שונות עבור לסתות שיניים במודל אינטראקטיבי תלת מימדי.

  • תלת מימד אינטראקטיבי אמיתי המאפשר להציג כל טיפול מכל זווית.
  • מכיל את רוב סוגי טיפולי השיקום המלא הנפוצים.
  • ניתן להשוות בקלות בין 2 טיפולים זה לצד זה.
  • עובד בפלטפורמות מגוונות – ניתן להשתמש בכל מכשיר ללא התקנה.