Personal Assistant Pro Cloud

DentalMaster כחלק מתוכנית Personal Assistant Pro Cloud קבלו את

Personal Assistant Pro Cloud קבלו את
DentalMaster כחלק מתוכנית

הדבר החשוב ביותר כאשר בוחרים בנק אנימציות, הוא כמה זמן יקח למצוא את האנימציה הרלוונטית כאשר יושבים מול המטופל.
לכן השקענו במיוחד במנוע חיפוש חזק ומותאם אישית.
התוכנה מאפשרת לרופא או לצוות, להסביר בקלות ולמטופל להבין אפילו את הפרוצדורה המורכבת ביותר.
תוכנת Personal Assistant PRO הינה תוכנת האנימציות הטובה ביותר הקיימת בתחום.
התוכנה כוללת בנק של כ-400 אנימציות תלת-ממד ברזלוציה גבוהה המסבירות תהליכי טיפול מהפשוטים ועד למסובכים ביותר ויכולה משמעותית לחסוך זמן להגדיל הסכמת מטופל.

אפשרויות:

  •  עד 400 אנימציות של הפרוצדורות הדנטליות הנפוצות ביותר
  • מנוע חיפוש חזק ומותאם אישית
  • אפשרות לערוך השוואה בין 4 אנימציות שונות בו זמנית
  • אפשרות להכניס שם או מילות מפתח ללא הגבלה ובכל שפה לשם חיפוש מהיר

בידקו את כל האנימציות הכלולות בתוך PersonalAssistant

טיפ מספר 1

הדבר החשוב ביותר כאשר בוחרים בנק אנימציות, הוא כמה זמן יקח למצוא את האנימציה הרלוונטית כאשר יושבים מול המטופל. לכן הוספנו אופציה של מילות מפתח על מנת לעזור לכם לבצע חיפוש מהיר.
באפשרותך להוסיף מילות מפתח לאנימציות. פעולה זו תהפוך את חיפוש האנימציה לקל ומהיר בפעם הבאה שתזדקק לה, על-ידי הזנת מילת המפתח במנוע החיפוש.
הוספת מילת מפתח מאפשרת לך גם ליצור קבוצות של אנימציות, המוצגות בדרך כלל יחד, ללא צורך בחיפוש כל אחד בנפרד.

טיפ מספר 2

באפשרותך להשוות עד 4 אנימציות, ניתן להפעיל או להשהות בו זמנית.
 

טיפ מספר 3

ישנם קטעי וידאו מסוימים אשר ניתן לשלוח למטופלים כדי לעבור עליהם בבית. קטעים אלו ניתן למצוא תלת התיקייה
“(Free Animations (can be sent to the patient” 

personal ASSISTANT PRO

Personal Assistant Pro Cloud

Personal Assistant Pro Cloud קבלו את
DentalMaster כחלק מתוכנית

הדבר החשוב ביותר כאשר בוחרים בנק אנימציות, הוא כמה זמן יקח למצוא את האנימציה הרלוונטית כאשר יושבים מול המטופל.
לכן השקענו במיוחד במנוע חיפוש חזק ומותאם אישית.
התוכנה מאפשרת לרופא או לצוות, להסביר בקלות ולמטופל להבין אפילו את הפרוצדורה המורכבת ביותר.
תוכנת Personal Assistant PRO הינה תוכנת האנימציות הטובה ביותר הקיימת בתחום.
התוכנה כוללת בנק של כ-175 אנימציות תלת-ממד ברזלוציה גבוה המסבירות תהליכי טיפול מהפשוטים ועד למסובכים ביותר ויכולה משמעותית לחסוך זמן להגדיל הסכמת מטופל.

אפשרויות:

  •  עד 175 אנימציות של הפרוצדורות הדנטליות הנפוצות ביותר
  • מנוע חיפוש חזק ומותאם אישית
  • אפשרות לערוך השוואה בין 4 אנימציות שונות בו זמנית
  • אפשרות להכניס שם או מילות מפתח ללא הגבלה ובכל שפה לשם חיפוש מהיר
animated model of upper jaw

טיפ מספר 1

הדבר החשוב ביותר כאשר בוחרים בנק אנימציות, הוא כמה זמן יקח למצוא את האנימציה הרלוונטית כאשר יושבים מול המטופל. לכן הוספנו אופציה של מילות מפתח על מנת לעזור לכם לבצע חיפוש מהיר.
באפשרותך להוסיף מילות מפתח לאנימציות. פעולה זו תהפוך את חיפוש האנימציה לקל ומהיר בפעם הבאה שתזדקק לה, על-ידי הזנת מילת המפתח במנוע החיפוש.
הוספת מילת מפתח מאפשרת לך גם ליצור קבוצות של אנימציות, המוצגות בדרך כלל יחד, ללא צורך בחיפוש כל אחד בנפרד.

טיפ מספר 2

באפשרותך להשוות עד 4 אנימציות, ניתן להפעיל או להשהות בו זמנית.

3 animations of dental implant
dental software interface 7

טיפ מספר 3

ישנם קטעי וידאו מסוימים אשר ניתן לשלוח למטופלים כדי לעבור עליהם בבית. קטעים אלו ניתן למצוא תלת התיקייה
“(Free Animations (can be sent to the patient”