DentalMaster מוצרי

יצירת תוכניות טיפול מותאמות אישית על  גבי מודל תלת מימד אינטראקטיבי. מותאם למצבו של המטופל.

בנק של 400 אנימציות תלת מימד ברזולוציה גבוהה

לרשימת האנימציות – לחץ כאן

הכלי הטוב ביותר שבאמצעותו ניתן לספק הסברים ויזואליים בנוגע לפתרונות האפשריים במצב של אובדן שיניים מלא. 

השתמש בכל אחת מהתמונות המותאמות אישית מענן , כדי ליצור עלונים מדהימים.
הוסף חתימה, ואז שמור, שלח או הדפס

בנה תוכנית טיפול המותאמת אישית למטופלים, ישירות על גבי הצילום הפנורמי שלהם