DentalMagic

DentalMagic Cloud

DentalMaster כחלק מתוכנית DentalMagic קבלו את

DentalMagic קבלו את
DentalMaster כחלק מתוכנית

DentalMagic מסייעת לך לעצב את החיוך של המטופל מהפגם הקטן ביותר ועד לשיקום מלא.
תוכנת Smile Design מתקדמת המאפשרת ליצור עבור הפציינט תמונה ריאליסטית מאוד, כיצד יראו השיניים לאחר הטיפול.
התוכנה מאפשרת לך להציג במהירות ובקלות למטופלים שלך איך החיוך החדש שלהם ייראה, בהתבסס על תמונה דיגיטלית של המצב הנוכחי שלהם ומסייעת לך לעצב וליצור שיקום של שיניי המטופל.
התוכנה עוזרת לסגור את הפערים בין ציפיות לבין תוצאה אפשרית.

בתוך פחות מדקה באמצעות אותו צבע ומרקם ניתן בקלות:

  • לסגור פערים (Diastema) בין השיניים
  • להשלים שיניים חסרות
  • לעצב שיניים שבורות
  • לישר שיניים עקומות
  • להלבין שיניים
dental photo before and after treatment 1

טיפ מספר 1

סגור פערים בין השיניים או שנה את גודלם

טיפ מספר 2

השלם שיניים חסרות

dental photo before and after treatment 2
dental photo before treatment 1

טיפ מספר 3

שנה את צורת השיניים

DentalMagic

DentalMagic Cloud

DentalMagic קבלו את
DentalMaster כחלק מתוכנית

DentalMagic מסייעת לך לעצב את החיוך של המטופל מהפגם הקטן ביותר ועד לשיקום מלא.
תוכנת Smile Design מתקדמת המאפשרת ליצור עבור הפציינט תמונה ריאליסטית מאוד, כיצד יראו השיניים לאחר הטיפול.
התוכנה מאפשרת לך להציג במהירות ובקלות למטופלים שלך איך החיוך החדש שלהם ייראה, בהתבסס על תמונה דיגיטלית של המצב הנוכחי שלהם ומסייעת לך לעצב וליצור שיקום של שיניי המטופל.
התוכנה עוזרת לסגור את הפערים בין ציפיות לבין תוצאה אפשרית.

בתוך פחות מדקה באמצעות אותו צבע ומרקם ניתן בקלות:

  • לסגור פערים (Diastema) בין השיניים
  • להשלים שיניים חסרות
  • לעצב שיניים שבורות
  • לישר שיניים עקומות
  • להלבין שיניים

 

dental photo before and after treatment 1

טיפ מספר 1

סגור פערים בין השיניים או שנה את גודלם

טיפ מספר 2

השלם שיניים חסרות

dental photo before and after treatment 2
dental photo before treatment 1

טיפ מספר 3

שנה את צורת השיניים